Tel +46 70 351 83 13, contact@fredrikprost.com
svnsen

Blog

Konst kreativitet och kultur

Traditionell samisk andlighet är animism, tanken att allt lever och att naturen är besjälad och något som vi måste ta hänsyn till. I tusentals år levde vi enligt dem hårda lagar som naturen i subarktis ställde upp. Ett nomadiskt liv av renskötsel, jakt och fiske

Våra traditionella marker är i vad som nu är fyra länder. Sverige, Norge, Finnland och Ryssland kämpade i århundraden för att få kontroll över våra marker och naturresurserna. På grund av det separerades vårt folk av påtvingade statsgränser. Släktingar skiljdes från varandra, renens naturliga vandringsleder skars av, traditionell jakt och fiske begränsades

En stor del av den här processen var kyrkan. Tills för inte så länge sedan var stat och kyrka inte separerade och för att räknas som medborgare var du tvungen att vara döpt. Naturligtvis ville kolonisatörerna då döpa så många samer som möjligt eftersom man då kan hävda att man har medborgare på dem marker man gör anspråk på. Det resulterade i att samer många gånger döptes och beskattades av två eller till och med tre olika stater.

I och med kyrkans inblandning följde intolerans mot alla andra andliga och kulturella uttryck än det kristna. En religion besatt av tanken om den syndfulla onda människan, frälsning för de goda och helvetet för dem onda. Väldigt främmande tankar för dåtidens samer som hade en världsåskådning där människan är en del av naturen, inte satt att råda över den. Den här processen har upprepats gång efter gång med många olika folkslag där kolonisatörerna ersätter del efter del av minoriteters kultur tills den helt försvinner in i majoritetskulturen och försvinner. Romarriket var bland dem första att använd det här systematiskt i sina erövringar.

Pressen från kyrkan tillsammans med staten var hård och mycket brutal med offentliga pryglingar och nåjder som brändes på bål tillsammans med sina trummor. Så för att överleva svalde vi det blå pillret och, åtminstone utåt, accepterade erövrarnas religion. Så vi valde att glömma och gå vidare under kolonialismens hårda press. En del saker vägrar dock att dö och det brukar vara de riktigt viktiga sakerna som den samiska trumman. Gömd bakom stjärnorna och under marken väntade den på det rätta ögonblicket att vakna på nytt. Trumman har varit något jag jobbat med att återta i nästan tjugo år nu. Det är något värt att kämpa för och det där som känns viktigt och större än en själv är något som vi alla behöver.

Vi samer är som sagt långt ifrån ensamma i det här, många kulturer har redan blivit förintade för evigt, språk och kulturella särarter världen över är hotade idag. Uppskattningsvis hälften av alla språk vi hade i världen för bara hundra år sedan är nu utdöda och med dem dör kulturen också oftast ut. Kolonialism och imperialism är den riktiga pandemin. Det är den ytterst verkliga pandemi som gått världen runt i flera århundraden. Idag drivs den här agendan utanför och bortom nationsstaters lagar av enorma ekonomiska intressen som jobbar stenhårt för att påverka regeringar världen över.

Så det här berör inte bara urfolk, många är de kulturer och språk som fanns i Europa för bara hundra år sedan som har dött ut. Språk och kulturell mångfald dör, det som blir kvar är samma urvattnade kultur och meningslösa konst. Språk, konst, tradition och självförsörjning dör var än den här epidemin drar fram och maskinen roffar åt sig politisk och ekonomisk makt.

Det är precis därför tradition, kreativitet och konst med djupa kulturella rötter är så viktigt. Konst, språk, traditionella näringar och andlighet är alla nödvändiga delar av en riktig levande kultur. Snarlika nyanser av samma kultur, språk och kultur anammas världen över och lite åt gången tunnas den kulturella mångfalden ut i tomma luften. Den här trenden har pågått i århundraden och globalism är bara den senaste benämningen på samma farsot.

En otroligt duktig äldre urfolkskonstnär, Dempsey Bob, från Yukon i Kanada sa en gång åt mig att livet blir meningslöst utan en riktig kultur. Det är kraftfulla ord som tål att tänkas på och något som vi nog alla känner innerst inne. Så om du håller på med traditionell konst, mat, språkrevitalisering eller andlighet så ska du veta att du gör ett otroligt viktigt jobb. Det är motstånd och frihetskamp på riktigt, så ser vi till att vi vinner. Ingen kommer att rädda din kultur förutom du, jag och vi. Hög tid att svälja det röda pillret.